KEEROTTS KENNEL,
HUNDDAGIS o KATTPENSIONAT 
 Sedan 1991.
För info gå in på "Dagiset och Pensionatet" ovan.
 
 

  

Hej och välkommen till oss.

 

På vår hemsida får ni en presentation av oss och vår

verksamhet på kenneln och pensionatet.

 

Keerotts Kennel & Hund- o Kattpensionat

Bertil och Inga-Lill Hemmingsson

Bjärarydsvägen 823-9

294 93 Sölvesborg

Tel 0456-30133

e-post: bertil@keerotts.nu 

 

 

OBS! Info om HUNDPENSIONATET:

F.o.m. 1/1 2017 kommer vi att upphöra med att ta emot hundar för inackordering. Däremot fortsätter daghundsverksamheten och kattpensionatet som tidigare.